Termeni si condiții
Introducere
Salutare! Dacă și tu faci parte din comunitatea noastră de părinți, te invităm să citești mai jos care sunt regulile de bună-purtare în grupul nostru de ajutor.
Pentru început trebuie să știi ca această platformă www.dadababy.ro aparține Latcu O. Alexandra - medic specialist pediatrie identificată cu CNP: 2880524261961, CIF 40783114/14.03.2019, domiciliul fiscal: jud. Mures, mun. Sighisoara, str. PLopilor nr.47 ap.19.
Prin utilizarea site-ului/platformai și acceptarea acestor Termeni și Condiții (reguli de bună-purtare), Utilizatorul înțelege că aceste reguli îi sunt opozabile în totalitate.
Platforma www.dadababy.ro funcționează ca un ghid pediatric menit să ajute părintele în monitorizarea dezvoltării copilului.
Trebuie să rețineți că este important să nu confundați utilizarea platformei cu consultul oferit de un medic pediatru. dadababy.ro nu este și nu oferă servicii medicale. Părintele are responsabilitatea de a se prezenta la medicul pediatru de îndată ce starea normală a copilului se înrăutățește
Definiții
Utilizator este persoana fizică care va folosi platforma în scopul și condițiile prevăzute în prezentele Condiții.
Condițiile sunt reprezentate de acești Termeni și Condiții.
Modificarea termenilor si condițiilor
Întrucât ne dorim să îmbunătățim și să dezvoltăm continuu site-ul/platforma, ne rezervăm dreptul de a modifica, adăuga, desființa prezentele Condiții în orice moment prin publicarea Condițiilor modificate în secțiunea ”Setări ” a platformei. Pentru comunicarea modificărilor, există posibilitatea să apelăm la alte mijloace de comunicare cum ar fi e-mail, mesaje trimise prin intermediul server-ului și alte astfel de mijloace. Exceptând situațiile în care specificăm expres altfel, modificarea Condițiilor este de imediată aplicabilitate. Dacă se utilizează în continuare platforma, consimțământul Utilizatorului se va considerat dat.
În cazul unei divergențe apărute între Utilizator și dadababy.ro în legătură cu versiunea publicată a Condițiilor, dadababy.ro trebuie notificat. În situația în care Utilizatorul continuă să utilizeze platforma și ulterior publicării noii versiuni a Condițiilor, se va considera că Utilizatorul și-a dat acordul cu privire la noile Condiții iar acestea i se aplică în totalitate.
Utilizarea platformei
Pentru utilizarea platformei este necesar ca Utilizatorii să instaleze platforma pe dispozitivul de pe care urmează să o folosească.
Utilizarea platformei dadababy.ro este gratuită dar anumite dezvoltări pot fi taxate, urmând ca acest aspect să fie notificat Utilizatorului.
Utilizatorii trebuie să aibă vârsta minimă de 18 ani. În situația în care un Utilizator este minor, se va considera că acesta folosește platforma cu acordul tutorelui său.
Utilizatorul care dorește să folosească dadababy.ro, pentru a beneficia de toate avantajele platformei, va fi nevoit să introducă detalii despre stadiul actual de evoluție al copilului său. Detalii despre securitatea datelor personale puteți citi în Nota de informare privind prelucrarea datelor
Răspunderea dadababy.ro
dadababy.ro nu răspunde de informațiile din contul Utilizatorilor care au creat profilul. Orice informație introdusă de Utilizator este în responsabilitatea acestuia.
dadababy.ro nu răspunde în situația în care copilul pentru care a fost creat profilul nu este sub tutela legală a Utilizatorului.
Utilizatorul este responsabil pentru menținerea securității contului său. Pentru menținerea securității contului, Utilizatorului îi revin următoarele obligații, fără a se limita la cele enumerate:
 • Nu va oferi date personale false
 • Nu va crea un cont pentru o altă persoană, fără permisiunea acesteia
 • Va avea un singur cont personal deschis
 • Nu va dezvălui parola de acces a contului său nimănui, nu va permite altei persoane să-i acceseze contul și nu va face nimic de natură a periclita securitatea contului
 • Nu va transfera contul altei persoane.
dadababy.ro nu răspunde pentru modul în care funcționează platforma dacă este accesată de pe diverse dipozitive (smartphone, tabletă, computer).
dadababy.ro nu este răspunzătoare de funcționalitatea platformei dacă aceasta este accesată prin intermediul unei rețele de internet criptate.
Restricțiile utilizatorului
Utilizatorului îi este interzisă redistribuirea, subînchirierea, multiplicarea, utilizarea, platformei într-un mod care determină decompilarea, traducerea, rescrierea, reconfigurarea, dezasamblarea sau schimbarea sau pentru a încerca să modifice sau să reconfigureze platforma.
Utilizatorului îi este interzisă divulgarea informațiilor confidențiale privind platforma oricărei terțe persoane, fără acordul prealabil scris al dadababy.ro.
Utilizatorului îi este interzisă folosirea platformei în afara mediului de operare recomandat.
Utilizatorului nu îi este permisă modificarea unilaterală a Condițiilor, fără încheierea prealabilă a unui acord scris cu dadababy.ro.
Încălcarea oricărei interdicții prevăzută la punctele de mai sus atrage după sine răspunderea civilă sau penală a Utilizatorului, conform legilor în vigoare în România.
Conduita utilizatorului
Utilizatorul se obligă să folosească platforma în scopul pentru care aceasta este creată și anume pentru a monitoriza evoluția dezvoltării sănătoase a propriului copil precum și pentru a depozita electronic detalii legate de investigațiile efectuate copilului.
Utilizatorul se obligă să nu distribuie/uploadeze fotografii sau imagini, texte scrise sau orice fel de mesaje cu conținut pornografic sau sexual prin intermediul platformei.
Utilizatorului nu îi este permisă folosirea platformei:
 • într-un mod care ar aduce atingere Condițiilor, a oricărei legi sau care este, din orice punct de vedere, ilegal sau fraudulos
 • pentru a trimite, a primi, a încărca sau descărca, a folosi orice material care are un caracter abuziv, indecent, defăimător, obscen sau care conține o amenințare, prin intermediul dadababy.ro
 • pentru a trimite, a primi, a încărca sau descărca, a folosi orice material care nu are legătură cu obiectul de activitate pentru care a fost instalată platforma
 • prin încălcarea drepturilor de autor sau confidențialitatea informațiilor
 • prin utilizarea unor materiale care pot conține viruși sau a unor programe similare, care pot cauza o supraîncărcare, urmată de prejudicierea sistemului de operare ale dadababy.ro
 • pentru a distribui reclame sau materiale promoționale, prin intermediul dadababy.ro
 • într-un mod care nu respectă instrucțiunile transmise de dadababy.ro din perspectiva securității sau calității serviciilor oferite de dadababy.ro
 • pentru a modifica sau reconfigura Serviciile oferite de dadababy.ro sau orice Echipament sau Software deținute de către aceasta
 • în vederea comiterii unei fraude sau a unei infracțiuni prin care se încalcă sau se încearcă să se încalce securitatea rețelei și a platformei, inclusiv, dar fără a se limita la: (a) accesarea de date care nu sunt destinate Utilizatorului sau pătrunderea într-un cont pe care Utilizatorul nu are permisiunea să îl acceseze, (b) încercarea de a interfera cu, de a întrerupe sau a face inutilizabilă platforma unui alt utilizator, inclusiv, fără a se limita la, mijloace de supraîncărcare, adică trimiterea de cantități mari de e-mailuri sau altfel de informații către o adresă de e-mail individuală sau către un alt utilizator al Serviciului;
 • prin orice acțiuni și orice inacțiuni care pot aduce atingere imaginii, numelui, mărcilor sau oricăror altor drepturi ale dadababy.ro.
Utilizatorul va răspunde solicitărilor de informații formulate de către dadababy.ro cu privire la utilizarea și securitatea platformei, în timp util și cât se poate de prompt. dadababy.ro nu este răspunzătoare pentru prejudiciile produse Utilizatorului, ca urmare a răspunsurilor întârziate sau necorespunzătoare.
Utilizatorul este de acord cu faptul că dadababy.ro nu poate controla conținutul informațiilor puse la dispoziție, precum și faptul ca dadababy.ro nu își asumă, prin aceste Condiții, nicio răspundere pentru transmiterea sau primirea de informații ilicite care încalcă drepturi și obligații de orice natură.
Utilizatorului îi este strict interzisă integrarea platformei cu alte site-uri sau invers, fără ca în prealabil să aibă permisiunea scrisă a dadababy.ro.
Utilizatorului îi este strict interzisă folosirea platformei în scopul distrugerii sau alterării conținutului sau a securității platformei sau pentru a discredita sau hărțui partenerii, clienții sau colaboratorii săi, produsele, serviciile și angajații acestora. De asemenea interdicția vizează și aceleași acțiuni întreprinse împotriva altor Utilizatori dadababy.ro despre care acesta a luat la cunoștință, indiferent de modalitatea în care a intrat în posesia acestor informații.
Obligațiile dadababy.ro
dadababy.ro este obligată să furnizeze serviciile Utilizatorului, în conformitate cu prezentele Condiții și potrivit unui standard rezonabil de profesionalism și de diligență.
dadababy.ro va depune toate eforturile pentru a asigura accesul la platforma. platforma va putea fi în permanență accesată, cu excepția următoarelor situații:
 1. situații în care furnizorii de servicii tehnice conexe întâmpină dificultăți în a-și îndeplini atribuțiile
 2. perioadele programate pentru mentenanță, pot fi notificate Utilizatorului în cazul în care platforma nu poate fi accesată o perioadă lungă de timp
 3. cazul în care imposibilitatea de a avea acces la platforma este cauzată de circumstanțe pe care dadababy.ro, în mod rezonabil, nu le poate controla, inclusiv fulgere, inundații, condiții meteorologice extreme, incendii, explozii, războaie, tulburări ale ordinii publice, conflicte de muncă sau acțiuni ale autorităților publice locale sau centrale sau alte altor autorități competente sau acțiuni sau omisiuni ale unor terți furnizori de servicii, situații în care dadababy.ro nu va fi ținută răspunzătoare față de Client pentru eventualele prejudicii
  1. dadababy.ro va depune toate eforturile rezonabile pentru a permite utilizarea platformei cu promptitudine și în mod continuu, însă, aceasta nu va fi ținută răspunzătoare pentru nicio pierdere de date cauzată de întârzieri, nefurnizări, furnizări necorespunzătoare sau întreruperi ale serviciilor din cauza unor evenimente care nu pot fi controlate de dadababy.ro sau din cauza unor erori sau omisiuni ale Utilizatorului.
  2. dadababy.ro va prelucra datele Utilizatorului astfel cum sunt acestea furnizate de Utilizator.
  3. Echipa dadababy.ro a muncit foarte mult pentru a aduce în sprijinul vostru aceasta platformă astfel că trebuie să țineți cont că platforma este în integralitate creată și aparține de drept lui Latcu O. Alexandra motiv pentru care este protejată prin legislația aplicabilă drepturilor de autor și proprietății intelectuale din România, din statele membre ale Uniunii Europene precum și prin legislația aplicabilă în oricare alt stat non-UE.
  4. Orice copiere ilegală sau încercare de copiere ilegală a oricărui element care compune platforma (algoritm, interfață, logo și altele asemenea) va fi pedepsită conform legii aplicabile, atât pe latură civilă, prin acordarea de despăgubiri pentru prejudiciul suferit de dadababy.ro, cât și pe latură penală în funcție de fapta săvârșită.
Despăgubiri
Utilizatorul se obligă să despăgubească și să exonereze de orice răspundere dadababy.ro cu privire la orice obligații, pierderi, preteniții, sau cheltuieli care pot decurge din încălcarea prezentelor Condiții de către Utilizator, precum și din transmiterea sau primirea oricărei informații, solicitate sau puse la dispoziție de către Utilizator, în cadrul platformei dadababy.ro.
Limitări ale raspunderii
dadababy.ro nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de prejudicii directe sau indirecte decurgând din pierderi de profit, date personale sau alte pierderi ale Clientului, rezultând din:
 • utilizarea sau imposibilitatea utilizării Serviciilor, cauzată de circumstanțe pe care dadababy.ro, în mod rezonabil, nu le poate controla, inclusiv fulgere, inundații, condiții meteorologice extreme, incendii, explozii, războaie, tulburări ale ordinii publice, conflicte de muncă sau acțiuni ale autorităților publice locale sau centrale sau alte altor autorități competente sau acțiuni sau omisiuni ale unor terți furnizori de servicii
 • accesul neautorizat de către terți prin deteriorarea datelor de identificare Utilizatorului;
 • declarații sau acțiuni ale oricărei terțe persoane neautorizate asupra Serviciilor dadababy.ro;
 • introducerea de informații eronate în platforma dadababy.ro și implicit de documentele generate în baza datelor greșit introduse;
 • generarea de documente cu caracter juridic sau fiscal întrucât Utilizatorul își asumă obligația de a verifica conformitatea tuturor documentelor sau informațiilor generate de platforma dadababy.ro
Nu putem monitoriza și nu monitorizăm activ conținutul oricăror date păstrate de Utilizator și nu putem garanta și nu garantăm că aceste date nu au un conținut ilegal și nu conțin alte materiale care pot fi considerate inacceptabile de către orice persoană.
În situația în care dadababy.ro descoperă ca Utilizator a încălcat una dintre prevederile din acest document își rezervă dreptul de a exclude Utilizatorul din platformă, prin închiderea contului și ștergerea informațiilor adiacente.
Consimțământ pentru date medicale
Prin utilizarea platformei dadababy esti de acord cu colectarea urmatoarelor date pentru a avea acces la informatiile personalizate din platforma noastre:
 • greutate, înălțime, data la care au fost introduse
 • detalii despre controalele pediatrice (data efectuării, controale rutină, screening anemic, radiografii sold, cardiace etc)
 • detalii despre schema de vaccinare aplicată copilului
 • dacă pașii din dezvoltare emoțională/cognitivă/fizică au fost bifați de părinți, și data la care a fost făcută aceasta (ridica capul, urmăreste cu privirea obiecte, etc)
Soluționarea conflictelor
În situația în care se ivește un conflict între dadababy.ro și Utilizator, se va încerca soluționarea pe calea amiabilă a acestora.
Dacă nu se poate soluționa pe cale amiabilă conflictul, părțile se vor apela la Curtea de arbitraj pentru rezolvarea divergențelor.
Îți mulțumim pentru răbdarea cu care ai parcurs acest document și te rugăm să ne scrii la adresa [email protected] pentru orice neclarități legate de platforma.

Versiune actualizată și valabilă la data de 23.12.2018