Prelucrarea datelor cu caracter personal
Despre noi
dadababy.ro se angajează să protejeze confidențialitatea utilizatorilor noștri și se străduiește să ofere o experiență sigură pentru utilizatori. Această notă de informare descrie modul în care colectăm și folosim datele personale colectate în platforma noastră www.dadababy.ro
Prin utilizarea acestei platforme ești de acord cu colectarea, prelucrarea și transferul datelor tale, conform descrierii din această politică de prelucrare a datelor. Informațiile colectate prin intermediul platformei noastre sunt stocate în Uniunea Europeană și sunt supuse Regulamentului 679/2016.
Ne bucurăm să vedem tot mai mulți părinți care se alătură comunității noastre și pentru a porni cu încredere în relația noastră de sprijin, dorim să îți furnizăm câteva informații cheie privind protejarea datelor personale din contul tău de pe platforma noastră.
Trebuie să știi că la fel cum tu îți iei in serios rolul de părinte la fel luăm și noi în serios protecția datelor tale personale și respectăm cu strictețe regulile legilor privind protecția datelor.
Dar ce sunt datele personale ?
"Date personale" înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana vizată), de exemplu, nume, adresă fizică, date de contact, ID utilizator, adresă IP, înregistrări foto și video, date de sănătate, etc.
Cum o să utilizăm şi cum o să circule datelor tale personale ?
Orice date personale pe care ni le furnizezi prin intermediul platformei noastre sau al altor canale vor fi utilizate numai pentru scopul dorit la trimiterea datelor. În plus, vom utiliza aceste date pentru a ne actualiza baza de date și îți vom trimite, în măsura permisă de lege, informări ocazionale despre produse, servicii și alte elemente care ar putea fi de interes pentru tine.
Informațiile pe care le colectăm
1. Colectăm informații despre dumneavoastră atunci când accesați platforma noastră www.dadababy.ro prin intermediul identificatorilor online (cookie-uri; IP).

Platforma colectează în mod automat anumite informații și le stochează în fișiere-jurnal. Aceste informații includ adresa de protocol internet (IP), locația generală în care se află computerul sau dispozitivul tău (la nivel de oraş).
Folosim aceste informații pentru a ne putea concepe platforma în așa fel încât să se adapteze mai bine la nevoile utilizatorilor noștri. De asemenea, este posibil să îți folosim adresa IP pentru a putea contribui la diagnosticarea problemelor legate de serverele noastre și pentru a ne administra pagina de internet, pentru a analiza tendințele, pentru a urmări mișcările vizitatorilor și pentru a culege informații demografice generale care să ne sprijine în identificarea preferințelor vizitatorilor. Temeiul prelucrării este interesul nostru legitim de a monitoriza activitatea pe site și a asigura securitatea site-ului. Datele sunt păstrate timp de doi ani de la data vizitei. De asemenea, pagina noastră de internet utilizează cookie-uri, despre care puteți citi în Politica de cookie-uri.

2.Colectăm informații despre tine atunci când utilizezi adresele noastre de contact pentru a coresponda: nume, prenume, e-mail, număr de telefon, profil din platformă

Folosim aceste informații pentru a va putea oferi suport î solicitările pe care le adresezi companiei noastre. Temeiul prelucrării este interesul tău legitim de a avea acces la informații despre platforma noastră.  Datele sunt păstrate un an de zile, dacă nu intervine un contract între părți sau orice altă obligație legală.

3.Colectăm informații despre tine atunci când îți creezi un profil în platformă: nume, prenume, număr de telefon, adresa de email, localitate, și următoarele date despre copilul tău:
 • greutate, înălțime, data la care au fost introduse
 • detalii despre controalele pediatrice (data efectuării, controale rutină, screening anemic, radiografii sold, cardiace etc)
 • detalii despre schema de vaccinare aplicată copilului
 • dacă pașii din dezvoltare emoțională/cognitivă/fizică au fost bifați de părinți, și data la care a fost făcută aceasta (ridica capul, urmăreste cu privirea obiecte etc)

Folosim aceste aceste informații despre tine și copilul tău pentru a te ajuta să urmărești dezvoltarea sănătoasă psiho-motorie a copilului tău. Prin introducerea informațiilor legate de copilul tău, platforma noastră te poate ajuta să monitorizezi dezvoltarea normală a copilului precum și către ce tip de medic specialist să te îndrepți atunci când copilul tău are o problemă. Temeiul legal al prelucrării datelor în contextul creării contului este contractul dintre părți, pe care îl poți citi în secțiunea Termeni și condiții. În contextul acestei prelucrări datele personale sunt păstrate până când decizi tu să îți ștergi contul.

4.Colectăm informații despre tine atunci când îți depui CV-ul pentru unul dintre locurile de muncă disponibile în compania noastră: nume, prenume, adresa, vârsta, adresa de e-mail, număr de telefon și experiența profesională

Folosim aceste aceste informații despre tine pentru toate activitățile legate de recurtarea din cadrul companiei dadababy.ro. Pentru interviuri, teste si orice alte activități ce țin de procesul de angajare. Temeiul legal al prelucrării este interesul legitim al companiei. Pentru campaniile de recrutare, datele personale sunt păstrate pe o perioadă de 12 luni pentru candidații respinși. Pentru angajații dadababy.ro, datele personale sunt păstrate pe perioada legala obligatorie

5.Colectăm informații despre tine atunci când ești într-o relație contractuală cu dadababy.ro în calitate de partener contractual

Folosim aceste aceste informații despre tine pentru toate activitățile legate de derularea contractului. Datele personale sunt utilizate doar în scopul executării contractului. Orice prelucrare suplimentară va trebui justificata. Prelucrarea datelor se face pe perioada derulării contractului. După finalizarea contractului, conform legislatiei fiscale aplicabilă plăților, datele personale din instrumente de plată și contract vor fi prelucrate pe o perioadă de 10 ani.
Nu vom împărtăși niciodată, nu vindem sau nu furnizăm în alt mod datele tale personale colectate de noi către terțe părți în scopuri de marketing.
Cum folosim informațiile pe care le colectăm ?
Informațiile tale. vor fi utilizate pentru:
 • perfectarea contractelor
 • transmiterea de informații/ anunțuri/notificări personalizate
 • soluționarea problemelor legate de platformă
 • servicii de suport clienți
 • pentru transmiterea de mesaje de informare privind noutăti de interes pentru părinți
 • pentru îmbunătățirea serviciilor noastre
 • procesul de recrutare și selecție candidați
 • apărarea intereselor legitime ale dadababy.ro


Informațiile tale pot fi împărtășite cu companii terțe ce au statut de furnizor al dadababy.ro poate uneori să fie obligată să dezvăluie informațiile tale. unor terțe părți externe, cum ar fi autoritățile locale, instanțele judecătorești și tribunale, organismele de reglementare și/sau agențiile de aplicare a legii în scopul respectării legilor și reglementărilor aplicabile sau ca răspuns la o procedură legală.
Vom împărtăși, de asemenea, informațiile tale personale cu terțe părți dacă avem consimțământul tale sau pentru a detecta, a preveni sau a aborda în alt mod fraude, breșe de securitate sau probleme tehnice sau pentru a ne proteja împotriva încălcării drepturilor de proprietate sau împotriva încălcării siguranței utilizatorilor, a altor candidați, a angajaților și a altor persoane vizate, sau în cazurile prevăzute de lege.
Minori
Platforma www.dadababy.ro colectează prin intermediul profilelor de utilizatori, cu bună știință informații despre minorii aflați în întreținerea părinților ce dețin cont în platforma noastră. Accesarea și utilizarea platformei însă, nu este destinată a fi utilizată de către minori. De asemenea dacă vom descoperi că un minor a folosit site-ul nostru fără aprobarea reprezentatului legal, vom șterge toate datele personale despre acesta.
Cum împărțim informații cu terți ?
Vom dezvălui datele tale cu caracter personal doar în scopurile și acelor terțe părți, după cum este descris mai jos. dadababy.ro va lua măsurile necesare pentru a se asigura că datele tale cu caracter personal sunt prelucrate, securizate și transferate conform legii în vigoare.
Furnizorii de servicii externi
Acolo unde este necesar, vom însărcina alte companii și persoane fizice să îndeplinească anumite sarcini care contribuie la serviciile noastre, în numele nostru, în cadrul acordurilor de prelucrare a datelor furnizate pentru care v-ați dat consimțământul explicit. Putem, de exemplu, să furnizăm, date cu caracter personal către curieri, agenți, contractori sau parteneri pentru găzduirea bazelor noastre de date, pentru serviciile de prelucrare a datelor sau pentru a-ți trimite informații pe care le-ai solicitat. Vom partaja sau pune la dispoziţie furnizorilor externi de servicii acele informații, în măsura necesară, pentru a procesa solicitările tale. Aceste informații nu pot fi folosite de aceştia pentru orice alte scopuri, în special nu pentru scopurile lor proprii sau pentru terțe părți. Furnizorii de servicii externe dadababy.ro sunt obligaţi prin contract să respecte confidențialitatea datelor cu caracter personal.
Unii dintre furnizorii noștri externi ce au acces la datele tale sunt firmele de curierat.
Organismele publice
Vom dezvălui datele tale cu caracter personal doar organismelor publice, dacă acest lucru este cerut de lege. De exemplu, Compania va răspunde solicitărilor din partea instanțelor judecătorești, organelor de aplicare a legii, agențiilor de reglementare și altor autorități publice și oficiale, care pot include astfel de autorități şi din afara țării de reședință.
Cât timp vom păstra datele cu caracter personal ?
Cu excepţia cazului în care te opui prelucrării datelor cu caracter personal de către noi și / sau soliciți ștergerea datelor tale personale, se aplică următoarele perioade de retenție, în conformitate cu politica noastră privind retenţia de date, pentru următoarele categorii de date cu caracter personal:
 • Dacă nu intervine un contract între noi datele tale vor fi păstrate 12 luni
 • Pe durata existentei contului în platforma noastră
 • Nu stocăm datele cu caracter personal mai mult decât este necesar pentru scopul pentru care le-am reținut sau pentru a respecta o lege sau cerință statutară
 • În cazul contractelor comerciale datele personale vor fi păstrate cel putin 10 ani conform Codului fiscal din România
 • În cazul campaniilor de recrutare tip de 12 luni pentru candidații respinși pe parcursul procesului
 • Datele din browser si cookie-uri vor fi păstrate 24 luni de la sesiune
Sunt în siguranță datele tale colectate și prelucrate de dadababy.ro ?
Avem măsuri de securitate fizică, electronică și managerială pentru protejarea și asigurarea informațiilor pe care le colectăm și procesăm.
Reține însă că din păcate, nicio transmisie de date nu este garantată 100% sigură
Ești responsabil de numele tău de utilizator și de parola: păstrați-le în siguranță și în siguranță!
Dacă ai bănuiala că, securitatea sau confidențialitatea datelor tale. a fost încălcată, te rugăm să ne contactezi imediat
Drepturile tale legale
Ca persoană vizată ai drepturi legale specifice cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la tine dadababy.ro îți va respecta drepturile individuale și se va ocupa de interesele tale în mod corespunzător.
 • Dreptul de retragere a consimțământului: Îți poți retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în orice moment.
 • Dreptul la rectificare: Poți obține de la noi rectificarea datelor cu caracter personal care te privesc. Facem eforturi rezonabile pentru a păstra datele cu caracter personal care sunt utilizate continuu și care sunt în posesia sau controlul nostru - exacte, complete, actuale și relevante, pe baza celor mai recente informații disponibile pentru noi.
 • Dreptul la restricție: Poți obține de la noi restricția de prelucrare a datelor cu caracter personal, dacă:
  • contești corectitudinea datelor cu caracter personal pentru perioada în care noi trebuie să verificăm exactitatea
  • prelucrarea este ilegală și soliciți restricționarea prelucrării mai degrabă decât ștergerea datelor cu caracter personal
  • nu mai avem nevoie de datele tale cu caracter personal, dar tu le soliciți pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept, sau
  • te opui prelucrării în perioada în care verificăm dacă motivele noastre legitime au întâietate față de ale tale
 • Dreptul de acces: Ne poți cere informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre tine, inclusiv informații cu privire la ce categorii de date cu caracter personal avem în posesie sau control, pentru ce sunt folosite, de unde le-am colectat, dacă nu sunt colectate direct de la tine și cui i-au fost dezvăluite, dacă este cazul. Poți obține un exemplar de la noi, gratuit, conținând datele cu caracter personal pe care le deținem despre tine. Ne rezervam dreptul de a percepe o taxă rezonabilă pentru fiecare exemplar suplimentar pe care l-ați putea solicita.
 • Dreptul la portabilitate: La cerere, vom transfera datele cu caracter personal către un alt operator, acolo unde este posibil d.p.d.v. tehnic, cu condiția ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământul tău sau să fie necesară pentru executarea unui contract. Mai degrabă decât să primești un exemplar cu datele tale cu caracter personal, poți solicita să îți transferăm datele direct către alt operator, specificat de tine.
 • Dreptul la ștergere: poți obține de la noi ștergerea datelor cu caracter personal, în cazul în care:
  • datele tale personale nu ne mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau sunt prelucrate în alt mod
  • aveți dreptul de a vă opune prelucrării ulterioare a datelor cu caracter personal (a se vedea mai jos) și să vă executați acest drept de obiecție la prelucrare
  • datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal
  Cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară:
  • în vederea îndeplinirii unei obligații legale care necesită prelucrarea de către noi
  • în special pentru cerințele legale de păstrare a datelor
  • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept
 • Dreptul de opoziție: Ai putea obiecta - în orice moment - la prelucrarea datelor cu caracter personal datorită situației tale. speciale, cu condiția ca prelucrarea să nu se bazeze pe consimțământul tale, ci pe interesele noastre legitime sau cele ale unei terțe părți. În acest caz, nu vom mai procesa datele cu caracter personal, dacă nu putem demonstra motive întemeiate, legitime și un interes major pentru prelucrarea sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept. Dacă te opui prelucrării, te rugăm să specifici dacă dorești ștergerea datelor cu caracter personal sau restricția prelucrării acestora de către noi.
 • Dreptul de a depune o plângere: În cazul unei pretinse încălcări a legislației în vigoare privind confidențialitatea, poți depune o plângere la autoritatea de supraveghere pentru protecția datelor.
  Date de contact:
  Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
  Adresă: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România
  Email: [email protected]
Te rugăm să reții:
 • Perioada de timp: Vom încerca să îndeplinim cererea în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, perioada poate fi prelungită din motive specifice referitoare la dreptul legal specific sau complexitatea solicitării.
 • Restricționarea accesului: În anumite situații, este posibil să nu putem să îți acordăm acces la toate sau parte din datele cu caracter personal, din cauza prevederilor legale. Dacă vom refuza solicitarea ta de acces, te vom informa cu privire la motivul refuzului.
 • Imposibilitatea identificării: În unele cazuri, este posibil să nu putem să îți căutăm datele cu caracter personal, din cauza elementelor de identificare furnizate în cererea tale.
  În astfel de cazuri, în care nu te putem identifica precum persoana vizată, nu suntem în măsură să dăm curs solicitării tale. de a exercita drepturile legale așa cum sunt descrise în această secțiune, dacă nu furnizați informații suplimentare care să permită identificarea tale.
 • Exercitarea drepturilor tale legale: Pentru a vă exercita drepturile legale, te rugăm să contactați în scris sau sub formă de text.
Notă de final
Îți mulțumim ca ai parcurs acest document! El a fost dezvoltat cu ajutorul celor de la Decalex.ro iar dacă ai intrebari legate de aplicabilitatea lui sau sugestii de îmbunătățire ne poți contacta prin intermediul e-mail-ului.

Te rugăm să recitești acest document, deoarece vom posta orice schimbări sau update-uri pe această pagină, bineînțeles că schimbările semnificative vor fi, desigur, notificate prin e-mail.

Aceasta versiune a fost actualizata la data de 23.12.2018